dryadeus, Inonotus

dryinus, Pleurotus

dryophilus, Gymnopus

dura, Agrocybe

earlei, Russula

eburneus, Hygrophorus

ectypoides, Omphalina

elegans, Trametes

emetica, Russula

epimyces, Psathyrella

epipterygia, Mycena

erebia, Agrocybe