Crepidotus mollis

Cryptoporus volvatus

Cyptotrama asprata

Cystoderma amianthinum

Cystoderma amianthinum var. rugosoreticulatum

Cystoderma cinnabarinum

Cystoderma fallax

Cystoderma granosum

Cystoderma granulosum

Daedalea quercina

Daedaleopsis confragosa

Datronia mollis